Venepaikkasopimus

Venepaikkasopimuksen vuokraehdot
Kotisatamasäännöt

Merihaan Veneseura ry, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, sitoutuu vuokraamaan venepaikka-sopimuksella mainitulle seuran jäsenelle, jota jäljempänä kutsutaan jäseneksi, venepaikan sopimuksessa mainitulta laiturilta. Vuokra-aika on huhtikuun alusta marraskuun lopulle.

Jäsen suorittaa seuran yleiskokouksessa kunakin vuonna vahvistaman jäsenmaksun ja venepaikan vuokran etukäteen koko vuokra-ajalta.

Seura ei vastaa venepaikan käyttöä kohtaavasta esteestä, jäsenelle aiheutuvasta vahingosta, mikäli este ei johdu seurasta ja silloinkin korkeintaan venepaikan vuokraa vastaavan määrän.

Sopimus tehdään purjehduskaudeksi kerrallaan. Tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa ilman erillistä irtisanomista vuokra-ajan päättyessä. Jäsen on velvollinen vuokra-ajan päättyessä siirtämään veneensä pois annettujen määräysten mukaisesti uhalla, että seura tekee sen jäsenen kustannuksella. Seuralla on oikeus pidättää vene varusteineen ja myydä se, ellei veneen siirron ja varastoinnin kustannuksia ole kohtuullisessa määräajassa suoritettu.

Laituripaikoille ilmoittautumisen jälkeen vapaana olevia venepaikkoja tarjotaan eteenpäin seuraavasti:

  1. Ensimmäiseksi jäsenille, joilla on venepaikka Merihaassa, jotka ovat vaihtaneet veneensä isompaan tai pienempään ja näin tarvitsevat veneelleen sopivan kokoisen paikan
  2. Seuraavaksi jäsenille, joilla on venepaikka Merihaassa ja ovat ilmoittaneet toiveesta vaihtaa paikkaa. Satamakapteeni ylläpitää ajantasaista listaa paikanvaihtotoiveista.
  3. Seuraavaksi jäsenille, joilla ei ole venepaikka Merihaassa, mutta haluaisivat sellaisen.
  4. Lopuksi mahdollisille uusille jäsenille, jotka ovat ilmaisseet halukkuudestaan liittyä seuraan saadessaan venepaikan.

Satamakapteeni ylläpitää jonotuslistaa paikanvaihtoa hakeneista ja vapautuvia venepaikkoja jonottavista.

Jäsen vakuuttaa veneensä vähintään niin, että vakuutus kattaa hänen veneensä tulipalosta, irtipääsystä tms. aiheutuneet vahingot laiturirakenteille ja muille veneille.
Laitureiden maasähköä saa käyttää akkujen lataukseen, sähkötyökaluihin ja lyhytaikaisiin korjaustöihin. Laiturisähkö ei ole tarkoitettu jatkuvaan veneen lämmittämiseen tai kylmäkoneiden käyttöön.

Jäsen sitoutuu noudattamaan seuran muita sääntöjä koskien laiturialuetta, veneitten siirtämistä ja säilyttämistä sekä näihin toimiin liittyviä Helsingin kaupungin sääntöjä ja määräyksiä. Veneessä asuminen ei ole sallittua.

Seura ei vastaa vuokratulle venepaikalle kiinnitetyn veneen mahdollisesti kärsimistä vahingoista.

Jäsen sitoutuu ilmoittamaan mahdollisista yhteystietojensa muutoksista (osoite, puhelinnumero ym) viivyttelemättä seuran jäsenvastaavalle tai kirjallisesti seuran toimistoon Kummeliin.

Tämä venepaikkasopimus on henkilökohtainen ja koskee ainoastaan jäsenen omistamaa venettä. Tätä sopimusta ei saa siirtää kolmannelle henkilölle ilman seuran johtokunnan lupaa. Tämä sopimus koskee vain laiturisopimuksessa mainittua venepaikkaa. Veneitä ei saa kiinnittää toisen paikalle ilman seuralta anottua kirjallista lupaa.

10§

Koska seuran yleiskokous on päättänyt, että seurassa on katsastuspakko, tulee jäsenen katsastuttaa veneensä käytön mukaiseen luokkaan jokaisen veneilykauden alussa.

11§

Jäsen sitoutuu hoitamaan oman osuutensa vartioinnista.

12§

Seuralla on oikeus yksipuolisesti irtisanoa tämä sopimus välittömästi, jos jäsen laiminlyö edellä lueteltuja sopimusehtoja. Tässä tapauksessa jäsenelle ei palauteta hänen maksamiaan jäsen- ja satamamaksuja.