Onaksen historia

Yksinäistila, joka käsittää useita saaria pitäjän lounaisosassa. Nimi esiintyy ensimmäisen kerran lähteissä vuonna 1540 muodossa Onas; myöhempiä kirjoitusasuja ovat mm. Aness, Anas ja Annas. Nimen alkuosana on mahdollisesti muinaisruotsin henkilonnimi Une ja jälkiosana talonnimisuffiksi as.
Onaksen saaret voidaan jakaa kolmeen pääryhmään. Ensimmäisen pääryhmän muodostavat varsinainen asuinsaari By-landet kaksine tiloineen seka sitä ympäräivät pikkusaaret. Toisen pääryhmän muodostavat Pirttisaari ja Bodon saariryhmä, jossa oli aiemmin luotsi ja tulli ja nykyisin merivartioasema seka lukuisia kesämäkkejä. Kolmannen pääryhmän muodostaa Söderskärin saaristo, jossa sijaitsee Söderskärin majakka ja sen yhteydessa lintujentarkkailuasema.
Pirttisaari sijaitsi aiemmin höyrylaivareitillä, ja sen vuoksi siitä tuli yksi Porvoon maalaiskunnan ensimmäisistä kesänviettopaikoista, jossa oli myäs täysihoitola.
Onaksessa on nykyisin kuusi tilannumeroa.

onas yksityistila

Kuka tilasi sargofagin Onaksesta 100 vuotta sitten?

Tämän ruotsinkielisen lehden artikkelin on kirjoittanut Jacqueline Roos. Sen on vapaasti suomentanut Sonja Tenhovuori. Artikkeli julkaistiin Kummelin numerossa 5 vuonna 1991.

Sivu 1: kummeli5_91_1, sivu 2: kummeli5_91_2