Liittyminen seuraan

Merihaan Veneseura ry on Merihaassa kotisatamaa pitävä veneilyn yleisseura, jossa on jäsenenä sekä purjehtijoita että moottoriveneilijöitä. MVS kuuluu veneilyn keskusjärjestöön, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n. Lisäksi seura kuuluu Työväen Urheiluliittoon, jossa veneilyasioita hoitaa sen veneilyjaosto. Kotisatamassa on 103 venepaikkaa. Venepaikan käyttöoikeus edellyttää seuran jäsenyyttä.

Seuran sääntöjen 4 §:n mukaan seuraan voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoitusperät ja säännöt sekä nuorten osastoon alle 18-vuotiaat, joilla mainituilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Seuran jäsenyydestä kiinnostuneen tulee toimittaa jäsenhakemus (PDF-lomake) johtokunnalle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenanomuslomakkeen voi tilata myös osoitteella jasenvastaavaXmerihaanveneseura.fi taikka käymällä seuran toimistossa päivystysaikana.

Johtokunta kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa. Kiireellisissä tapauksissa jäsenhakemus voidaan käsitellä nopeamminkin. Jäsen ja liittymismaksut ilmenevät sivujen kohdasta Seurasta/Maksut. Jäsenoikeudet alkavat sen jälkeen, kun asiaan kuuluvat maksut on suoritettu.

HUOM! Muuta sähköpostiosoitteen X-merkki @-merkiksi lähettäessäsi sähköpostia.