Liittyminen seuraan

Merihaan Veneseura ry on alunperin Merihaassa kotisatamaa (2023 väistösatama Tervasaaressa) pitävä veneilyn yleisseura. Seurassa on jäseninä sekä purjehtijoita että moottori- ja soutuveneilijöitä. Lue lisää Seurasta/Esittely-sivulta.

Seuran sääntöjen 4 §:n mukaan seuraan voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoitusperät ja säännöt sekä nuorten osastoon alle 18-vuotiaat, joilla mainituilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Seuran jäsenyydestä kiinnostuneen tulee toimittaa jäsenhakemus (PDF-lomake) johtokunnalle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenanomuslomakkeen voi tilata myös osoitteella jasenvastaavaXmerihaanveneseura.fi (muuta sähköpostiosoitteen X-merkki @-merkiksi) taikka käymällä seuran toimistossa päivystysaikana.

Johtokunta kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa. Kiireellisissä tapauksissa jäsenhakemus voidaan käsitellä nopeamminkin. Jäsen ja liittymismaksut ilmenevät sivujen kohdasta Seurasta/Maksut. Jäsenoikeudet alkavat sen jälkeen, kun asiaan kuuluvat maksut on suoritettu.

Venepaikkaa hakiessa jäsenen tulee hyväksyä Venepaikkasopimuksen säännöt.

LIITY JÄSENEKSI!
–> Täytä tämä PDF-lomake ja toimita se seuran johtokunnalle. <–